Tarieven

 

Individuele behandelsessie 50 minuten contacttijd: € 100,--

Indien u zelf betaalt, als de zorg niet tot de verzekerde zorg behoort, zijn de kosten per consult van 50 min contacttijd: € 100,--.

Hiernaast wordt voor de trajecten middel € 80,-- en intensief eenmalig € 100,-- in rekening gebracht voor administratieve handelingen (denk aan verslaglegging, uitwerking vragenlijsten, opstellen behandelplan, facturatie etc.).

 

Supervisie/ werkbegeleiding/ coaching 50 minuten contacttijd: € 100,--

 

Je betaalt per sessie (per pin) of ontvangt eenmaal per maand een deelfactuur, met het vriendelijke verzoek om deze binnen 14 dagen te betalen. Deze facturen kun je niet indienen bij de zorgverzekeraar.

 

Vergoeding

Na afloop van de behandeling ontvang je een eindfactuur. Deze eindfactuur kun je indienen bij je zorgverzekeraar. In hoeverre de psychologische behandeling die je krijgt bij Praktijk Vief! wordt vergoed, hangt af van je verzekering. De praktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.  ​De geestelijke gezondheidszorg valt onder het verplicht eigen risico van €385,--.

 

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor eventuele vergoeding of ontbreken daarvan. Wees alert dat als u eerder psychologische behandeling heeft gehad, u zelf verantwoordelijk bent voor overleg met uw zorgverzekeraar of een traject in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg bij ons, in aanmerking komt voor vergoeding.

Zie ook de folder Vergoeding Praktijk Vief!